(1)
Zamojska, D. Cezaria Anna Baudouin De Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967). nisw 2011, 15-25.