(1)
Gałkowski, A. Kobiety W Sferze B+R W Polsce Na przykładzie Nauk ścisłych I Technicznych. Wybrane Zagadnienia. nisw 2011, 48-55.