(1)
Nicewicz, E. Alma Larea - włoskie doświadczenie W Badaniu Losu absolwentów. nisw 2011, 168-178.