(1)
Moskalewicz-Ziółkowska, E. Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - Opinie Uczelnianych Biur Karier. nisw 2012, 15-33.