(1)
Macioł, S. Kwalifikacje I Kompetencje absolwentów szkół wyższych - Perspektywa pracodawców. nisw 2012, 34-54.