(1)
Zarzecki, M. Szkoły wyższe Mazowsza W Kreowaniu Gospodarki Opartej Na Wiedzy (GOW). nisw 2012, 81-94.