(1)
Olczak, M. Kreatywność Nauczyciela Akademickiego (na Podstawie Idei innowacyjności Romana Schulza). nisw 2012, 162-172.