(1)
Wnuk-Lipińska, E. Jakość W Szkolnictwie wyższym - Mechanizmy Oceny. nisw 2016, 77-90.