(1)
Badań Naukowych, K. Założenia Polityki Naukowej I Naukowo-Technicznej państwa. Cele, Priorytety, Finansowanie. Dokument rządowy przyjęty Przez Radę Ministrów Na Posiedzeniu W Dniu 20 Lipca 1993 R. nisw 2016, 5-20.