(1)
Gulczyńska, H.; Jastrząb-Mrozicka, M. Wartość wykształcenia a dążenia Edukacyjne. nisw 2016, 57-74.