(1)
Wnuk-Lipińska, E.; Wójcicka, M. Przesłanki Budowy Systemu zewnętrznego Recenzowania jakości kształcenia W Polskich Uczelniach. nisw 2016, 60-84.