(1)
Yorke, M.; McCormick, D. Planowanie przeobrażeń Szkolnictwa wyższego - Inicjatywa Strategicznego Planowania Akademickiego (SAPLING). nisw 2016, 101-109.