(1)
West, P. W. Finansowanie uniwersytetów: Wyzwanie Dla decydentów. nisw 2016, 64-69.