(1)
Wnuk-LipiƄska, E. Kryzys Uniwersytetu Jako Instytucji Edukacyjnej W Krajach Europy Zachodniej. nisw 2016, 14-22.