(1)
Wójcicka, M.; Wnuk-Lipińska, E. Uniwersytet W Warunkach kształcenia Masowego. nisw 2016, 51-64.