(1)
Jabłecka, J. Wybrane Problemy mobilności pracowników Naukowych - mobilność międzynarodowa I międzysektorowa, Kariery Oraz Rekrutacja Kadry Naukowej. nisw 2016, 31-48.