(1)
Jastrząb-Mrozicka, M.; Kuniński, M. System Awansu W Opinii pracowników Naukowo-Dydaktycznych. nisw 2016, 135-157.