(1)
Mallea, J. R. Nadzorowanie Oraz Ocenianie kolegiów I uniwersytetów W Kanadzie. nisw 2016, 203-210.