(1)
Wincławska, B. M. Alma Mater Carolina Pragensis: Profesorowie O Idei Uniwersytetu. nisw 2016, 55-60.