(1)
Jackowski, S.; Krauze, T. Systemy Punktacji Jako narzędzie Konstrukcji programów studiów I Oceny postępów Studenta W Uczelniach amerykańskich Oraz W Programie SOCRATES ERASMUS. nisw 2016, 50-61.