(1)
Smużewska, M. Studencki Ruch Naukowy W Polskich Uniwersytetach Z Perspektywy Zmian zachodzących We współczesnym Szkolnictwie wyższym. nisw 2015, 215-233.