(1)
Szadkowski, K. Poza Uniwersytet-fabrykę. Warunki Funkcjonowania „transnarodowego Stowarzyszenia kapitałów” W Szkolnictwie wyższym. nisw 2015, 235-267.