(1)
El-Khawas, E. Badania Nad Szkolnictwem wyższym, Polityka I Praktyka - Wzorce Dobrego I złego Porozumiewania Się. nisw 2016, 28-37.