(1)
Kozłowski, J. Slavo Radosevic O Przemianach Nauki I Techniki W Krajach Europy Środkowo-Wschodniej. nisw 2016, 82-88.