(1)
Minkiewicz, B. Studia Podyplomowe - wybór Czy konieczność?. nisw 2016, 88-102.