(1)
Piskurewicz, J. Kadry Badawcze W Polsce I niektóre Uwarunkowania Ich działalności. nisw 2016, 65-79.