(1)
Witkowski, M. Wyższe Szkolnictwo Zawodowe - Nie Uniwersytecka Droga Rozwoju wyższej Edukacji. nisw 2016, 136-144.