(1)
Jabłecka, J. Europejskie Szkolnictwo wyższe - wspólna Deklaracja Europejskich ministrów Edukacji, Podpisana W Bolonii 19 Czerwca 1999 Roku. nisw 2016, 161-163.