(1)
Goćkowski, J. Kariera Naukowa a Styl Pracy Naukowej. nisw 2016, 7-22.