(1)
Pawłowski, K. Przyszłość Szkolnictwa wyższego W Polsce. nisw 1, 82-90.