(1)
Dominiak, P.; Leja, K. Modele jakości usług a zarządzanie Szkotą wyższą. nisw 2016, 91-102.