(1)
Neave, G. Perspektywa Interesariuszy W ujęciu Historycznym. nisw 2016, 19-39.