(1)
Kobylarek, A. Studia Uniwersyteckie Wobec Wymagań Rynku Pracy transformującego Się społeczeństwa. nisw 2016, 40-62.