(1)
Grudzewski, W. M.; Hejduk, I. Systemy zarządzania Wiedzą a efektywność Innowacyjna przedsiębiorstw. nisw 1, 156-170.