(1)
Chmielecka, E. Informacja, Wiedza, mądrość. Co społeczeństwo Wiedzy Cenić Powinno?. nisw 2016, 7-18.