(1)
Jołkiewiez, D. Ewaluacja Szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia. nisw 2016, 98-106.