(1)
Biały, K. Szkolnictwo wyższe W Polsce W Warunkach Rynkowych a Proces Budowy społeczeństwa Opartego Na Wiedzy - Kilka Uwag Krytycznych. nisw 2016, 34-48.