(1)
Sauerland, K. Idea Uniwersytetu - aktualność Tradycji Humboldta?. nisw 2016, 89-96.