(1)
Sosnowska, A.; Łobejko, S. Współpraca placówek Naukowych I Firm Innowacyjnych - doświadczenia Oraz Oczekiwania Polskich małych I średnich przedsiębiorstw. nisw 2016, 47-56.