(1)
Goćkowski, J. Demagog I Sofista Nauczycielami Wiedzy W Demokracji Masowej. nisw 2016, 30-43.