(1)
Kukliński, A. Systemy Demokratyczne Wobec Wyzwań Gospodarki Opartej Na Wiedzy. nisw 2016, 44-52.