(1)
Parkitna, A. Wiedza Jako świadomy wybór przyszłości - Na przykładzie Finlandii. nisw 2016, 85-93.