(1)
Jabłecka, J.; Kochanowski, J. Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej I Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego Do założeń Reformy Nauki I Szkolnictwa wyższego. nisw 2016, 13-21.