(1)
Jańczuk, E. A.; Urban, J. Podejście Holarchiczne W Realizacji projektów Typu Foresight. nisw 2016, 41-59.