(1)
Kwiek, M. Wprowadzenie. Finansowanie Szkolnictwa wyższego W Warunkach Permanentnej (międzysektorowej) Konkurencji O środki Publiczne. nisw 2016, 47, 7-12.