(1)
Lewicki, J. Nowe Wyzwania Walidacji W Polskich Uczelniach – Potwierdzanie efektów Uczenia Się osiągniętych Poza Szkolnictwie wyższym. nisw 2016, 47, 145-162.