(1)
Anielska, A. Polskie Szkolnictwo wyższe Wobec studentów Nietradycyjnych. Strategie Uczelni W Obszarze kształcenia dorosłych Jako Problem Badawczy. nisw 2016, 47, 121-144.