(1)
Marginson, S. To, Co Publiczne I Prywatne W Szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia Ekonomicznego I Politycznego. nisw 2016, 48, 17-40.