(1)
Godin, B. O poczÄ…tkach Bibliometrii. nisw 2017, 49, 19-46.