(1)
Wróblewska, M. N. Ewaluacja „wpływu społecznego” Nauki. Przykład REF 2014 a Kontekst Polski. nisw 2017, 49, 79-104.